NWA-LOSS

Actueel

Derde jaarlijkse LOSS-Symposium op 2 november 2023

Op donderdag 2 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) haar derde symposium.

Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en plaatsen we bodemdaling in de ruimtelijke ordening. De dag bestaat uit inspirerende lezingen en casussen. Onze onderzoekers laten zien wat het NWA-project LOSS bijdraagt aan vragen rondom deze onderwerpen. In het programma komen zo verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders.

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan nodigen we u van harte uit op donderdag 2 november, 9:30-17:00 uur, in Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht.

Het programma en inschrijvingslink volgen binnenkort.