NWA-LOSS

Actueel

Derde jaarlijkse LOSS-Symposium op 2 november 2023

Aanmelden kan direct via het aanmeldingsformulier.
Programma LOSS Symposium – 2 november 2023

Op donderdag 2 november 2023 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) haar derde symposium. Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en mogelijke maatregelen om bodemdaling en de negatieve effecten hiervan tegen te gaan. Dit jaar hebben we in het bijzonder aandacht voor de uitwerking van ‘bodem en water sturend’ in de ruimtelijke ordening. De dag bestaat uit inspirerende lezingen en casussen gepresenteerd door NWA-LOSS onderzoekers en gastsprekers. In het programma komen zo verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade, governance en juridische kaders.

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan nodigen we u van harte uit op donderdag 2 november, 9:30-17:30 uur, in Sociëteit De Vereeniging, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht.

Eén van de onderdelen van het middagprogramma is een dialoog met u, waarin we willen reflecteren op ‘bodem en water sturend’ in relatie tot bodemdaling. We doen dat met de zogenaamde Q-methode. Om deze dialoog voor te bereiden vragen wij u om van tevoren een aantal stellingen te sorteren. U wordt gevraagd om op basis van uw perspectief op het bodemdalingsvraagstuk stellingen in te delen. We vragen u deze sortering ook te maken als u niet aanwezig kunt zijn op de Symposiumdag. U vindt de Q-studie hier.

Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 23 oktober aan te melden.

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten tijdens dit symposium en met u van gedachten te wisselen.