Jaarlijks LOSS symposium 2022

Jaarlijks LOSS symposium 2022
 o.p.r.vanvliet    12 jan 2022 : 11:27
 Niets    Event

Het tweede jaarlijkse LOSS symposium is op 3 november 2022 in Utrecht.

Op donderdag 3 november 2022 organiseert het NWA-project ‘Living on Soft Soils - Subsidence & Society’ (LOSS) haar tweede symposium. Op deze dag delen we opgedane kennis en wisselen we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling,  met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma staan de volgende twee thema’s centraal:

  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

Met deze thema’s sluiten wij aan bij twee recente ontwikkelingen: bodem en water worden meer sturend in het ruimtelijk beleid (RO brief Minister De Jonge, mei 2022) en de steeds vaker voorkomende extreme droogte, zoals in 2018 en dit jaar. De dag bestaat uit inspirerende lezingen en casussen. Onze onderzoekers laten zien wat het NWA-project LOSS bijdraagt aan vragen rondom deze onderwerpen. In het programma komen verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders.

Houdt u zich bezig met bodemdaling als onderzoeker en/of bent u belanghebbende of belangstellende? Dan nodigen we u van harte uit op donderdag 3 november, 9:30-18:00 uur, in Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14, 3511 LJ Utrecht. Aanmelden kan direct via het aanmeldingsformulier.

Ongeveer 100 mensen kunnen op locatie deelnemen aan het symposium. Er is op dit moment geen live stream voorzien.

U kunt zich per direct inschrijven. Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk 15 oktober aan te melden

Het programma volgt z.s.m.

Het LOSS symposium van 2021 was op 5 november van dat jaar.
0 Reacties