Welkom bij NWA-LOSS

Binnenkort verschijnt hier informatie gericht op onze maatschappelijke consortiumpartners.

Voorlopig verwijzen we u nog naar:  

https://www.uu.nl/nieuws/5-miljoen-voor-baanbrekend-onderzoek-naar-bodemdaling-in-nederland