NWA-LOSS

Consortium

Het gehele consortium van het NWA-LOSS programma bestaat uit universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappelijke partners.

NWA-LOSS wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu/ Rijkswaterstaat, STOWA, Sweco, Tauw, Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Utrecht, Platform Slappe Bodem, Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Provincie Zuid-Holland. Dit brede scala aan partners weerspiegelt ook de potentiële gebruikers.

De wetenschappelijk onderzoekspartners zijn de Universiteit van Utrecht (afdelingen Fysische Geografie, SU, Aardwetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Biologie), Deltares, TNO, TUDelft, NIOZ, Wageningen Environmental Research, Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) en de Wageningen Universiteit.