NWA-LOSS

WP4 – Maatregelen en governancebenaderingen

WP4 richt zich op technische, bestuurlijke of juridische maatregelen om met bodemdaling om te gaan. Het gaat om het remmen (mitigatie), aanpassen aan de gevolgen (adaptatie) en om bodemdalinggerelateerde schade te compenseren (compensatie). In het werkpakkeet onderzoeken we nut, noodzaak en haalbaarheid van maatregelen. Daarnaast zal het bestuurlijk en juridisch onderzoek een overzicht geven welke perspectieven hebben verschillende actoren op de aanpak van bodemdaling; in hoeverre wordt besluitvorming gefaciliteerd door bruikbare kennis; en hoe wordt rekening gehouden met verschillende mogelijk tegenstrijdige belangen? Technologie, bestuur en wetgeving zijn allemaal nodig om ervoor te zorgen dat maatregelen zowel legitiem als effectief zijn.