NWA-LOSS

WP5 – Kennisbenutting en ondernemerschap

In dit werkpakket vertalen we de wetenschappelijke resultaten naar de praktijk. In nauwe samenwerking met kennisgebruikers en ondernemers ontwerpen en ontwikkelen we innovatieve mitigatie- en beheerstrategieën. Daarnaast is wordt in dit werkpakket gewerkt aan kennisdoorwerking en het optimaliseren van de inzet van kennis, bodemdalingsprognoses en mogelijke maatregelenpakketten bij onze partners in de maatschappij.

onder verschillende scenario’s van sociaal-economische en klimatologische omstandigheden.