NWA-LOSS

WP5 – Kennisbenutting en ondernemerschap

In dit werkpakket vertalen we de wetenschappelijke resultaten naar de praktijk. In nauwe samenwerking met kennisgebruikers en ondernemers ontwerpen en ontwikkelen we innovatieve mitigatie- en beheerstrategieën. Daarnaast wordt in dit werkpakket aandacht besteed aan kennisdoorwerking en het optimaliseren van de inzet van kennis, bodemdalingsprognoses en mogelijke maatregelenpakketten bij onze partners in de maatschappij.

Betrokkenen

Gilles Erkens, Esther Stouthamer en Bernardien Tiehatten

Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Posterpresentatie LOSS Symposia – Possible futures when living on soft soils – what futures are plausible and which ones are desirable?

Journal Papers

B. Tiehatten, E. Stouthamer and G. Erkens, “How to reach societal impact with land subsidence research” in UNESCO Tenth International Symposium on Land Subsidence TISOLS, 2023.

Conferences

(Oral Presentation) B. Tiehatten, E. Stouthamer and G. Erkens, “How to reach societal impact with land subsidence research” in UNESCO Tenth International Symposium on Land Subsidence TISOLS, 2023.