NWA-LOSS

Stuurgroep

Het LOSS-team staat onder leiding van dr. Esther Stouthamer en dr. Gilles Erkens. Ze worden inhoudelijk ondersteund door de stuurgroep die verder  bestaat uit de trekkers van de werkpakketten.

Projectleiders

Stuurgroep
Prof. dr. Esther Stouthamer
My research focuses on the Holocene natural and human-influenced evolution of deltas over time scales ranging from 10 to 106 years. I am director of the research focus area Future Deltas.
Stuurgroep
dr. Gilles Erkens
UU / Deltares
Dr. Gilles Erkens is a quaternary geologist working as a researcher on delta and river systems. He is a specialist on Holocene delta and river system development, peat classification and subsidence.

Trekkers werkpakketten

Stuurgroep
Ramon Hanssen
TUD, trekker WP1
Stuurgroep
Mariet Hefting
UU, trekker WP2
Stuurgroep
Hans-Peter Weikard
WUR, trekker WP3
Stuurgroep
Peter Driessen
UU, trekker WP4

Ondersteuning

Stuurgroep
Oscar van Vliet
Programmamanager
Stuurgroep
Ruth de Klerk
Administratieve ondersteuning
Stuurgroep
Bernardien Tiehatten
Transdisciplinary interface manager (TIM)