NWA-LOSS

WP3 – Impactanalyse

WP 3 richt zich op de fysieke en economische gevolgen van bodemdaling. Het werkpakket zal ruimtelijke prognoses opleveren voor bodemdaling onder verschillende scenario’s, nieuwe methoden ontwikkelen om bodemdalinggerelateerde schade te schatten en fysieke effecten te vertalen in kosten en baten en bestaande mitiagtieopties te evalueren. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen kennis over effecten van bodemdaling en governance/besluitvorming.

De ontwikkeling van numerieke modellen en (big) data-analyses, waaronder geomodellering, materiaalkundig onderzoek en economische modellering worden momenteel onderzocht. 

Deelprojecten:

WP3.1 – Informatie volgt

WP3.2 – Beoordeling van schade aan gemetselde gebouwen veroorzaakt door verzakkingen
Ontwikkelen van een betrouwbare aanpak voor de beoordeling van de door nederzettingen veroorzaakte schade aan gebouwen als gevolg van bodemdaling.

WP3.3 – Een economische analyse van bodemdaling mitigatie
Het opstellen van een economische beoordelingen van management- en beleidsreacties op bodemdaling, door een uitgebreide sociale kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.