NWA-LOSS

WP3 – Impactanalyse

WP 3 richt zich op de fysieke en economische gevolgen van bodemdaling. Het werkpakket zal ruimtelijke prognoses opleveren voor bodemdaling onder verschillende scenario’s, nieuwe methoden ontwikkelen om bodemdalinggerelateerde schade te schatten en fysieke effecten te vertalen in kosten en baten en bestaande mitiagtieopties evalueren. Op deze manier wordt een brug geslagen tussen kennis over effecten van bodemdaling en governance/ besluitvorming.

Het werkt aan de ontwikkeling van numerieke modellen en (big) data-analyses, waaronder geomodellering, materiaalkundig onderzoek en economische modellering.