NWA-LOSS

WP1.3 – Bodemdaling, relatieve zeespiegelstijging, GIA

In Nederland is er naast de ondiepe bodemdaling die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld klei- of veenverdichting en veenoxidatie (focus van WP2), ook diepere ‘achtergrond’- bodemdaling, die van nature voorkomt door bewegingen van massa in de aardmantel. Werkpakket 1.3 richt zich op het kwantificeren van de verschillende componenten van de diepe ‘achtergrond’-bodemdaling in Nederland.

In Nederland wordt deze natuurlijke diepe bodemdaling voornamelijk veroorzaakt door twee soorten processen: tektonische processen en isostatische processen. Deze termen worden traditioneel bestudeerd en gekwantificeerd over verschillende ruimtelijke en temporele schalen. Ook kan hun omvang in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld vanwege veranderingen in de belading. In dit onderzoek wordt aan de hand van geologische data en fysische modellen de bijdrage van de natuurlijke bodemdalingsprocessen in Nederland onderzocht.

Bodemdaling vergelijking

Bodemdaling is een combinatie van de effecten van compactie, oxidatie, onttrekking van grondstoffen, isostasie en tectonische daling

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Wilt u meer weten over de natuurlijke achtergrond daling en relatieve zeespiegelbeweging in Nederland? Bekijkt u dan eens dit artikel via Natuurtijdschriften.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 1.3 is Kim de Wit (UU). De werkzaamheden zijn gestart op 1 november 2020. Het project wordt begeleid door Kim Cohen (UU), Roderik van de Wal (UU, IMAU) en Esther Stouthamer (UU) en verder ondersteund door Wouter van der Wal (TU Delft) en Paolo Stocchi (NIOZ).
E-mail: k.dewit@uu.nl

Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Journal Papers

Conferences
       [1] de Wit, K., van de Wal, R. S. W., and Cohen, K. M.: Reconstructing large scale differential subsidence in the Netherlands using a spatio-temporal 3D paleo-groundwater level interpolation, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23–27 May 2022, EGU22-8350, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8350, 2022.