NWA-LOSS

Actueel

Tweede jaarlijkse LOSS symposium 2022

Op donderdag 3 november 2022 organiseerde het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) haar tweede symposium. Op deze dag deelden we opgedane kennis en wisselden we ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling, met dit jaar een focus op stedelijk gebied. In het programma stonden de volgende twee thema’s centraal:

  • Bodemdaling in ruimtelijke ordening
  • Schade door krimp en zwel

Met deze thema’s sluiten wij aan bij twee recente ontwikkelingen: bodem en water worden meer sturend in het ruimtelijk beleid (RO brief Minister De Jonge, mei 2022) en de steeds vaker voorkomende extreme droogte, zoals in 2018 en dit jaar. De dag bestond uit inspirerende lezingen en casussen. Onze onderzoekers lieten zien wat het NWA-project LOSS bijdraagt aan vragen rondom deze onderwerpen. In het programma kwamen verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade en governance en juridische kaders.

We hebben presentaties beschikbaar van de volgende sprekers:

In het middagprogramma:

We hebben daarnaast nog een posters van Chayenne Janssen, Duygu Tolunay, Erne Blondeau, Kim de Wit, Mandy van den Ende en Tom Wils.

Het LOSS symposium van 2021 was op 5 november van dat jaar.