Living on Soft Soils

Bodemdaling is in Nederland een actueel complex probleem dat speelt in steden en poldergebieden met slappe bodems, en dat de neiging heeft erger en groter te worden door onze manier van omgang ermee. Oude oplossingen om met bodemdaling om te gaan werken niet meer goed. Het onderzoeksprogramma NWA-LOSS (Living on Soft Soils, gesubsidieerd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda) wordt uit gevoerd door een breed consortium van onderzoeksinstituten en maatschappelijk partijen in Nederland. Het streeft drie grote dingen na:

  • Ontwikkelen en testen van nieuwe omgangsvormen met bodemdaling en leven op slappe bodems (technisch, natuurlijk, bestuurlijk, juridisch, planmatig, participerend, reagerend, publiek-privaat, in stedelijk en landelijk gebied).
  • De voortschrijdende bodemdaling vlakdekkend te meten en te modelleren, zodat feiten iedereen duidelijk zijn en maatregelsscenario’s in mm en euro’s kunnen worden doorgerekend en oplossingen besproken.
  • Zo veel als mogelijk en verantwoord is, terugbrengen van maaivelddaling en daaraan gekoppelde broeikasgasemissies in de slappe-bodemregio's zoals veenweide- en klei-op-veen gebieden, om wille van duurzaamheid.

Het Nederlandstalige deel van deze website bedient de maatschappelijke consortiumpartners met informatie over meetlocaties en case studies bij diverse gemeenten, waterschappen en provincies. Het deel in het Engels geeft meer diepte en achtergronden bij het wetenschappelijk onderzoek van onze promovendi en postdocs, onderverdeeld in werkpakketten. Waar gepast is de inhoud tweetalig. De sectie Nieuws heeft aankondigingen van bijeenkomsten en nieuwsflitsen over onderzoeksresultaten.