NWA-LOSS

WP1.1 – InSAR tijdreeksen

Het doel van Werkpakket 1.1 is het schatten en monitoren van bodemdaling met hoge resoluties in tijd en ruimte, door gebruik te maken van de nieuwste generatie satellietgebaseerde Interferometrische Synthetische Apertuur Radar (InSAR)-technologie.

Een belangrijk probleem dat moet worden opgelost, is dat SAR-gegevens over landbouw- en natuurherstelgebieden te lijden hebben onder temporele decorrelatie, waardoor het gebruik van conventionele SAR voor bodemdalingsmonitoring ernstig wordt belemmerd. Dit zal worden tegengegaan door (i) binnen de algoritmen gebruik te maken van ruimtelijk nauwkeurige informatie over de status van terrein en landgebruik, en (ii) door reflectoren en transponders op de grond in te zetten. Met dergelijke informatie kan de faseschatting (fundamenteel in interferometrie) over deze gebieden worden verbeterd ten opzichte van conventionele verwerking.

InSAR interferogram

InSAR interferogram (Conroy et al., in preparation)

Wilt u uitleg over ‘temporele decorrelatie’ en ‘fase schatting’, leest u dan dit artikel. Daarin legt de onderzoeker van WP1.1, Philip Conroy, deze termen uit.

Om de geodetische metingen te verifiëren en te valideren, worden op de grond verzamelde gegevens gebruikt (veldbezoeken, casestudy’s, verzakkingsmetingen op perceel- en veldschaal, geotechnische inzichten (uit WP2-3-4)).

Meer weten over dit onderzoek? Leest u dan verder op de Engelse website.

Onderzoekers
De promovendus die werkt aan project WP 1.1 is Philip Conroy. De werkzaamheden zijn gestart op 1 augustus 2020. Het project wordt begeleid door Ramon Hanssen, TU Delft.

Vanuit een gerelateerd project met andere financiering (Regiodeal Groene Hart) is ook promovendus Simon van Diepen ook verbonden aan WP1.1.


Artikelen

Populair wetenschappelijke artikelen en samenvattingen

Oplossingen voor signaalverlies in InSAR-tijdreeksanalyse in het veenweidegebied  (samenvatting van het paper “Bridging Loss-of-Lock in InSAR Time Series of Distributed Scatterers,”)

Bodembeweging van de Nederlandse veengebieden monitoren met InSAR (samenvatting van het paper “Probabilistic estimation of InSAR displacement phase guided by contextual information and artificial intelligence”)

  Bodembeweging afschatten gebaseerd op meteorologische gegevens met SPAMS (samenvatting van het paper “Spams: A New Empirical Model for Soft Soil Surface Displacement Based on Meteorological Input Data”)

 

Journal Papers
    P. Conroy, S. A. N. van Diepen, F. J. van Leijen and R. F. Hanssen, “Bridging Loss-of-Lock in InSAR Time Series of Distributed Scatterers,” in IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 61, pp. 1-11, 2023, Art no. 5220911, doi: 10.1109/TGRS.2023.3329967.

P. Conroy, S. A. N. Van Diepen, S. Van Asselen, G. Erkens, F. J. Van Leijen, and R. F. Hanssen, “Probabilistic estimation of InSAR displacement phase guided by contextual information and artificial intelligence,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 60, pp. 1–11, 2022.

Conroy, Philip and van Diepen, Simon A. N. and Hanssen, Ramon F., Spams: A New Empirical Model for Soft Soil Surface Displacement Based on Meteorological Input Data. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4500693 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4500693

Conference Papers
P. Conroy and R. F. Hanssen, “Towards Automatic Functional Model Specification for Distributed Scatterers Using T-SNE,” 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 2021.

P. Conroy, S. A. N. van Diepen, F. J. van Leijen, and R. F. Hanssen, “Hybrid InSAR processing for rapidly deforming peatlands aided by contextual information,” in 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, 2022.

P. Conroy, S. A. N. van Diepen, F. J. van Leijen, and R. F. Hanssen, “First Results of Dutch Peatland Subsidence Observations Using InSAR,” in UNESCO Tenth International Symposium on Land Subsidence TISOLS, 2023.

 

Conferences
(Oral Presentation) P. Conroy and R. F. Hanssen, “Machine Learning And Data Fusion For InSAR Over Distributed Scatterers,” in ESA Fringe Workshop, 2021.

(Oral Presentation) P. Conroy and R. F. Hanssen, “Direct Observation of Dutch Peatlands in a Mixed Scatterer Interferometry Framework,” in ESA Living Planet Symposium, 2022.

(Oral presentation) P. Conroy and R. F. Hanssen, “Enabling InSAR Observations of the Dutch Peatlands Using Segmented Processing,” in Netherlands Geodetic Commission Symposium NCG, 2022.

(Oral presentation) P. Conroy, F. J. van Leijen, O. Ku, S. van Diepen and R. F. Hanssen, “Contextual Data Driven Solutions for InSAR Processing”, in IEEE GRSS Remote Sensing Data Management Technologies in GeoScience, 2022.