NWA-LOSS

Actueel

Derde LOSS consortiumdag

De derde LOSS-consortiumdag vond plaats op 10 maart 2023. Het programma begon met een plenaire presentatie van Esther Stouthamer, waarin ze de voortgang en de planning van het LOSS-project kort toelichtte. De presentatie nog eens nakijken? Dat kan hier.

In haar presentatie kwam onder andere de LOSS bijdrage aan de documentaire ‘het dikke water’ aan de orde. Die kunt u hier vinden.

Daarna kwamen Philip Conroy en Mandy van den Ende op het podium. Zij hebben beide recentelijk een paper gepubliceerd en hebben die toegelicht aan het publiek. Benieuwd naar de papers en de Nederlandse samenvatting? U vindt ze hier:

Uitdagingen voor een gezamenlijke sturing van bodemdaling in Nederlandse veengebieden‘ en het hele paper. En ‘Bodembeweging van de Nederlandse veengebieden monitoren met InSAR‘ en het hele paper.

De tweede helft van de ochtend stond in het teken van interactief kennisdelen. Alle onderzoekers gaven uitleg over hun onderzoek en (tussentijdse) resultaten aan de hand van een poster. Daarna werd in verschillende werksessies besproken hoe we van output naar outcome kunnen komen. Hoe kunnen we de LOSS-onderzoeksresultaten zo presenteren dat ze in de praktijk bruikbaar zijn? En welke stappen moeten wij, of een van onze partners, daar nog voor zetten?

Enkelen van jullie vroegen of de posters ook gedeeld zouden worden. Dit is helaas niet voor elke poster mogelijk, omdat de gepresenteerde resultaten nog niet in alle gevallen de eindresultaten zijn en/ of gereviewed zijn door experts en derhalve nog niet zijn vastgelegd in wetenschappelijke publicaties. Er zijn poster beschikbaar van Duygu Tolunay, Kim de Wit en Tom Wils (die al te zien waren op het symposium in 2022) en posters van Pepijn van Elderen, Alfonso ProsperiMartijn van Gils, en Bernardien Tiehatten die nog niet eerder online stonden.

Wij bedanken alle aanwezigen van de dag voor hun inzet en hopelijk tot in het najaar op het jaarlijkse LOSS-symposium!