NWA-LOSS

Actueel

Derde jaarlijkse LOSS-Symposium op 2 november 2023

Op donderdag 2 november 2023 organiseerde het NWA-project ‘Living on Soft Soils – Subsidence & Society’ (LOSS) haar derde symposium in Sociëteit De Vereeniging in Utrecht. U kunt het programma hier nalezen.

Op deze dag hebben we we opgedane kennis gedeeld en ideeën uitgewisseld over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling en mogelijke maatregelen om bodemdaling en de negatieve effecten hiervan tegen te gaan. Dit jaar hebben we in het bijzonder aandacht gehad voor de uitwerking van ‘bodem en water sturend’ in de ruimtelijke ordening. De dag bestond uit inspirerende lezingen en casussen gepresenteerd door NWA-LOSS onderzoekers en gastsprekers. In het programma kwamen verschillende aspecten van bodemdaling aan bod; meten en monitoren, voorspellen en verklaren, schade, governance en juridische kaders.

Presentaties tijdens het ochtendprogramma:

Alle (aanwezige) onderzoekers binnen LOSS gaven een overzicht van de huidige stand van zaken binnen het onderzoek: Middagsessie pitches WP1-5.

Eén van de onderdelen van het middagprogramma was een dialoog met de deelnemers, waarin we hebben gereflecteerd op ‘bodem en water sturend’ in relatie tot bodemdaling. We deden dat met de zogenaamde Q-methode. Om deze dialoog voor te bereiden vroegen wij u om van tevoren een aantal stellingen te sorteren. U was gevraagd om op basis van uw perspectief op het bodemdalingsvraagstuk stellingen in te delen. We vragen u deze sortering ook te maken als u niet aanwezig kon zijn op de Symposiumdag; U vindt de Q-studie hier.

Het was fijn om u te ontmoeten tijdens ons symposium en met u van gedachten te wisselen, en en hopen u in de herfst van 2024 weer te zien.